Immogo helpt u graag verder met het beheer van uw eigendom. Contacteer ons voor meer info.

Disclaimer

Immogo en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen en / of fouten in de elektronische publicatie van www.immo-go.be. Storingen, onderbrekingen en / of fouten in de elektronische publicatie kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en wordt onderworpen aan zorgvuldige beheer.

Immogo en haar informatieleveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie voor welk gebruik dan ook. Aan de gegevens, zoals deze op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie en kunnen op elk ogenblik gewijzigd / verwijderd worden dan wel achterhaald zijn.

De inhoud van deze site kan niet beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

U wordt bijgevolg aangeraden om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent enig vastgoed, zelf de correctheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons.

 

 

Verklaring rond het privacy-recht (Bescherming van de persoonlijke levensfeer)

Deze site van Immogo slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver. Er worden geen cookies gebruikt om gebruikersinformatie te verkrijgen en er zal geen enkele informatie bijgehouden worden behalve diegene nodig voor de administratie van de webserver.

Alle persoonlijke informatie medegedeeld in het antwoordformulier zal enkel bijgehouden worden om ons toe te laten uw vragen zo accuraat mogelijk te beantwoorden. De informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en niet doorgegeven worden aan andere organisaties.